Bàn inox 3 tầng 1800x750x800 mm

Nhà sản xuất:
Mã sản phẩm: BL-03
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 00 VNĐ
Giá trước Thuế: 00 VNĐ

Thông tin liên hệ

0905 904 345(Hotline)

0905 904 345(Kinh doanh)

Email:ducdmtmt@gmail.com

Bàn inox 3 tầng 1800x750x800 mm

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 1800x750x800 mm

- Làm bằng inox cao cấp bền, đẹp dày 1mm

- Được cắt trên máy thủy lực, hàn bằng khí Agon tránh oxi hóa

- Mặt bàn có hệ thống tăng cường

- Chân bàn có tăng chỉnh độ cao

Sản phẩm cùng chuyên mục

Bàn ghép inox có thành sau 500x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 200x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 300x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 400x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 1 tầng có vách chắn và lỗ xả rác 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng có vách chắn 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox giá dưới BGK-02
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox giá dưới BXG-002
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn y tế inox BYT-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bếp trần phở - trần bún - có vòi rửa dùng gas WYC-706
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 46CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 50 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép inox có thành sau 500x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 200x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 300x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 400x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 1 tầng có vách chắn và lỗ xả rác 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng có vách chắn 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox giá dưới BGK-02
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox giá dưới BXG-002
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn y tế inox BYT-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bếp trần phở - trần bún - có vòi rửa dùng gas WYC-706
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 46CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 50 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép inox có thành sau 500x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 200x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 300x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 400x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 1 tầng có vách chắn và lỗ xả rác 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng có vách chắn 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox giá dưới BGK-02
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox giá dưới BXG-002
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn y tế inox BYT-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bếp trần phở - trần bún - có vòi rửa dùng gas WYC-706
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 46CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 50 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép inox có thành sau 500x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 200x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 300x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn ghép nối inox có thành sau 400x600x40/100 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 1 tầng có vách chắn và lỗ xả rác 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 2 tầng 1 giá nan dưới 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1200x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng 2 giá nan 1800x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox 3 tầng có vách chắn 1500x750x800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox giá dưới BGK-02
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn inox giá dưới BXG-002
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bàn y tế inox BYT-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Bếp trần phở - trần bún - có vòi rửa dùng gas WYC-706
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 46CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo inox dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 50 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 40 CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá thanh inox 5 tầng 1800x500x1800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá thanh nan 4 tầng inox 1200x500x1520 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá thanh nan 4 tầng inox 1500x500x1520 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá thanh nan 4 tầng inox 1800x500x1520 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá trên bàn inox 2 tầng 1200x400x750 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá trên bàn inox 2 tầng 1500x400x750 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá trên bàn inox 2 tầng 900x400x750 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá treo tường inox tháo lắp 1200x335x500 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá treo tường inox tháo lắp 1500x335x500 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá treo tường inox tháo lắp 900x335x500 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Tủ treo tường inox 1000x400x650 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá thanh inox 5 tầng 1800x500x1800 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá thanh nan 4 tầng inox 1200x500x1520 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá thanh nan 4 tầng inox 1500x500x1520 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá thanh nan 4 tầng inox 1800x500x1520 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá trên bàn inox 2 tầng 1200x400x750 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá trên bàn inox 2 tầng 1500x400x750 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá trên bàn inox 2 tầng 900x400x750 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá treo tường inox tháo lắp 1200x335x500 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá treo tường inox tháo lắp 1500x335x500 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Giá treo tường inox tháo lắp 900x335x500 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Tủ treo tường inox 1000x400x650 mm
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Tủ thuốc inox y tế TT-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Tủ thuốc inox y tế TT-02
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Tủ thuốc inox y tế TT-03
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Tủ đầu giường bệnh nhân inox y tế TBN-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Xe rác inox bệnh viện XR-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Xe đẩy cấp phát thuốc inox y tế XPT-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Xe đẩy có thùng gom rác inox bệnh viện XR-02
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở Nhập Khẩu 20 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở Nhập Khẩu 30 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở Nhập Khẩu 50 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở Nhập Khẩu 70 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở Nhập Khẩu 100 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở 20-100 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở NNP35
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở NNP235
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi Nấu Phở NNP368
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu phở dùng điện 30L NNP-30
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chậu rửa inox công nghiệp 1 hố có bàn CR-01B
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chậu rửa inox công nghiệp 2 hố có bàn CR-02B
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chậu rửa inox công nghiệp 2 hố có bàn và giá CR-02BG
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chậu rửa inox công nghiệp 2 hố CR-02
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chậu rửa inox công nghiệp 3 hố CR-03
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chậu rửa inox công nghiệp đơn 1 hố CR-01
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu dùng gas, nồi chưng cất tinh dầu 30 lít NRG-30
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu dùng điện, nồi chưng cất tinh dầu 30 lít NRD-30
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu dùng điện, nồi chưng cất tinh dầu 50 lít NRD-50
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu inox dùng gas, than, củi, bếp từ, nồi chưng cất tinh dầu 100 lít NRG-100
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu inox dùng gas, than, củi, bếp từ, nồi chưng cất tinh dầu 160 lít NRG-160
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu inox dùng điện, nồi chưng cất tinh dầu 158 lít NRD-158
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu inox dùng điện, nồi chưng cất tinh dầu 200 lít NRD-200
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu inox dùng điện, nồi chưng cất tinh dầu 48 lít NRD-48
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu inox dùng điện, nồi chưng cất tinh dầu 95 lít NRD-95
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi 220 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi 260 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi 320 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi 390 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi 470 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi 650 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi 780 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi, bếp từ 20 lít NR-20
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi, bếp từ 30 lít NR-30
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi, bếp từ 30 lít NRN-30
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi, bếp từ 70 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi, bếp từ 70 lít NR-70
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu, nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi, bếp từ 20 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi nấu rượu, nồi chưng cất tinh dầu inox dùng gas, than, củi, bếp từ 30 lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 46CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dùng cho bếp từ công nghiệp đường kính 46CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Chảo thép dung cho bếp từ công nghiệp đường kính 50CM
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi inox dùng cho bếp từ công nghiệp 12 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi inox dùng cho bếp từ công nghiệp 160 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi inox dùng cho bếp từ công nghiệp 20 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi inox dùng cho bếp từ công nghiệp 30 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi inox dùng cho bếp từ công nghiệp 50 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi inox dùng cho bếp từ công nghiệp 52 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Nồi inox dùng cho bếp từ công nghiệp 98 Lít
00 VNĐ
Giảm giá: 0 VNĐ
Đặt hàng: 0905 904 345
Copyright © 2015 Tananplaza.com